PL | EN

AGENCJA PR WARSZAWA

 

 

PRESTIGE PUBLIC RELATIONS

                                                                                        

Włodarzewska 81 C lok. 81

 

02-393 Warszawa


tel.  +48 508 927 958 
     

prestigepr@prestigepr.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), obowiązującym od 25. maja 2018 roku informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Dompress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-828), aleja Jana Pawła II 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452137, NIP: 5272691104, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tel. +48 508 927 958, e-mail prestigepr@prestigepr.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, na co wyraża Pani/Pan dobrowolną zgodę.  Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, pytań lub pism. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do spółki Dompress Sp. z o.o. Sp. kom. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: RODO).

Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.prestigepr.pl), b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo.

Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu, e-mail jest całkowicie dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

X

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych, w celu zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych.Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.W zkładce Kontakt znajdują się informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych na stronie w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), obowiązującej od 25 maja 2018, mówiące o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa. Zamykając to okno wyrażasz zgodę na postanowienia w nich zawarte.